Jak pozyskać fundusze na otwarcie firmy?

Finansowanie jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Bez odpowiednich źródeł finansowania, firmy nie mogą rozwijać się, inwestować czy zwiększać swojej konkurencyjności…

Franczyza - Akademia Skutecznej Franczyzy

Finansowanie jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Bez odpowiednich źródeł finansowania, firmy nie mogą rozwijać się, inwestować czy zwiększać swojej konkurencyjności na rynku. Dlatego też, wybór odpowiednich źródeł finansowania jest kluczowy dla sukcesu przedsiębiorstwa. W niniejszym artykule omówimy różne formy finansowania dostępne dla firm oraz przedstawimy ich zalety i wady.

Podsumowanie

 • Kredyt to popularna forma finansowania dla firm.
 • Finansowanie zewnętrzne można szukać w instytucjach finansowych, funduszach inwestycyjnych i programach rządowych.
 • Leasing może być alternatywą dla kredytu, szczególnie w przypadku zakupu sprzętu lub maszyn.
 • Pozyskanie środków własnych może wymagać sprzedaży akcji lub udziałów w firmie.
 • Skorzystanie z pomocy inwestora biznesowego lub crowdfunding może być dobrym sposobem na pozyskanie funduszy.

Kredyt jako forma finansowania

Kredyt jest jedną z najpopularniejszych form finansowania dla firm. Polega on na tym, że instytucja finansowa udziela przedsiębiorstwu pożyczki, którą firma zobowiązuje się spłacić w określonym terminie wraz z odsetkami. Kredyt ma wiele zalet, takich jak szybkość uzyskania środków, elastyczność w spłacie oraz możliwość korzystania z dodatkowych usług oferowanych przez banki, takich jak doradztwo czy ubezpieczenia. Jednakże, kredyt ma również pewne wady, takie jak konieczność posiadania zdolności kredytowej oraz konieczność spłaty odsetek.

Przykładami instytucji finansowych oferujących kredyty dla firm są banki komercyjne, kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz instytucje parabankowe. Banki komercyjne są najpopularniejszymi dostawcami kredytów dla firm, oferując różne rodzaje kredytów, takie jak kredyty inwestycyjne, obrotowe czy hipoteczne. Kasy oszczędnościowo-kredytowe są instytucjami finansowymi działającymi na zasadzie wzajemności, które udzielają kredytów swoim członkom. Natomiast instytucje parabankowe oferują kredyty dla firm, które nie spełniają wymagań banków komercyjnych.

Finansowanie zewnętrzne – gdzie szukać wsparcia?

Finansowanie zewnętrzne to forma finansowania, w której przedsiębiorstwo pozyskuje środki od innych podmiotów zewnętrznych. Istnieje wiele różnych źródeł finansowania zewnętrznego, takich jak inwestorzy prywatni, fundusze venture capital, fundusze private equity czy anioły biznesu. Każde z tych źródeł ma swoje zalety i wady.

Inwestorzy prywatni są jednym z najpopularniejszych źródeł finansowania zewnętrznego dla firm. Inwestorzy prywatni to osoby fizyczne lub prawne, które inwestują swoje środki w przedsiębiorstwa w zamian za udziały lub udziały w zyskach. Zaletą korzystania z inwestorów prywatnych jest możliwość pozyskania większej ilości kapitału niż w przypadku kredytu bankowego oraz możliwość skorzystania z doświadczenia i kontaktów inwestora. Jednakże, korzystanie z inwestorów prywatnych może wiązać się z utratą kontroli nad firmą oraz koniecznością podziału zysków.

Przykładami instytucji oferujących wsparcie finansowe dla firm są fundusze venture capital, które inwestują w nowe i innowacyjne przedsięwzięcia, oraz fundusze private equity, które inwestują w istniejące przedsiębiorstwa w celu ich rozwoju i wzrostu. Anioły biznesu to osoby fizyczne, które inwestują swoje środki w małe i średnie przedsiębiorstwa w zamian za udziały lub udziały w zyskach.

Leasing jako alternatywa dla kredytu

Metryka Leasing Kredyt
Cel finansowania Finansowanie środków trwałych Finansowanie dowolnych celów
Wymagany wkład własny Możliwość finansowania nawet 100% wartości przedmiotu leasingu Wymagany wkład własny, zazwyczaj 10-20% wartości kredytu
Okres finansowania Od 12 do 60 miesięcy Od 12 do 120 miesięcy
Rata Stała przez cały okres leasingu Zmienna, uzależniona od stopy procentowej
Podatek VAT Możliwość odliczenia VAT od rat leasingowych Brak możliwości odliczenia VAT od spłacanych rat
Własność przedmiotu finansowania Przedmiot leasingu pozostaje własnością leasingodawcy Przedmiot kredytu staje się własnością kredytobiorcy
Możliwość wcześniejszej spłaty Możliwość wcześniejszej spłaty, ale zazwyczaj z dodatkowymi kosztami Możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów

Leasing jest alternatywną formą finansowania dla firm, polegającą na tym, że przedsiębiorstwo wynajmuje od instytucji finansowej określony sprzęt lub nieruchomość na określony czas. Przedsiębiorstwo płaci miesięczne raty leasingowe, a po zakończeniu umowy ma możliwość wykupienia przedmiotu leasingu za określoną wartość. Leasing ma wiele zalet, takich jak możliwość korzystania z nowoczesnego sprzętu bez konieczności jego zakupu, elastyczność w spłacie oraz możliwość skorzystania z dodatkowych usług oferowanych przez instytucje leasingowe. Jednakże, leasing ma również pewne wady, takie jak konieczność posiadania zdolności leasingowej oraz konieczność płacenia wyższych kosztów niż w przypadku zakupu.

Przykładami instytucji finansowych oferujących leasing dla firm są banki komercyjne, firmy leasingowe oraz producenci sprzętu. Banki komercyjne oferują różne rodzaje leasingu, takie jak leasing operacyjny czy leasing finansowy. Firmy leasingowe specjalizują się w udzielaniu leasingu dla firm, oferując szeroki wybór sprzętu i elastyczne warunki umowy. Producentów sprzętu często oferują własne programy leasingowe, które umożliwiają firmom korzystanie z ich produktów w zamian za regularne płatności.

Środki własne – jak je pozyskać?

Środki własne to kapitał, który przedsiębiorstwo pozyskuje z własnych źródeł, takich jak kapitał zakładowy, zyski zatrzymane czy emisja akcji. Pozyskanie środków własnych ma wiele zalet, takich jak brak konieczności spłaty odsetek czy większa niezależność finansowa. Jednakże, pozyskanie środków własnych może być trudne dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają dostępu do rynku kapitałowego.

Przykładami sposobów pozyskiwania środków własnych są emisja akcji, czyli sprzedaż udziałów w firmie inwestorom, oraz kapitał zakładowy, czyli wkład własny założycieli firmy. Emisja akcji może być atrakcyjnym sposobem pozyskania kapitału dla firm, które mają perspektywy wzrostu i chcą podzielić się zyskami z inwestorami. Kapitał zakładowy jest wkładem własnym założycieli firmy, który może pochodzić z ich oszczędności lub pożyczek.

Business angel – czy warto skorzystać z pomocy inwestora?

Business angel to inwestor prywatny, który inwestuje swoje środki w małe i średnie przedsiębiorstwa w zamian za udziały lub udziały w zyskach. Business angelowie są często doświadczonymi przedsiębiorcami lub specjalistami w danej branży, którzy oprócz kapitału mogą również przekazać swoje know-how i kontakty. Korzystanie z pomocy business angelów ma wiele zalet, takich jak możliwość pozyskania kapitału oraz wsparcia merytorycznego. Jednakże, korzystanie z pomocy business angelów może wiązać się z utratą kontroli nad firmą oraz koniecznością podziału zysków.

Przykładami instytucji oferujących wsparcie biznesowe dla firm są sieci business angelów, takie jak Polskie Stowarzyszenie Business Angel Network (PBAN) czy Polska Sieć Aniołów Biznesu (PSAB). Sieci business angelów łączą inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami, umożliwiając im nawiązanie współpracy i pozyskanie kapitału.

Crowdfunding – czy to dobry sposób na pozyskanie funduszy?

Crowdfunding to alternatywna forma finansowania, w której przedsiębiorstwo pozyskuje środki od wielu osób lub instytucji poprzez platformę internetową. Crowdfunding ma wiele zalet, takich jak możliwość pozyskania kapitału od szerokiej grupy inwestorów, możliwość promocji firmy i produktu oraz brak konieczności spłaty odsetek. Jednakże, korzystanie z crowdfunding może wiązać się z koniecznością podzielenia się zyskami oraz ryzykiem niepowodzenia kampanii.

Przykładami platform crowdfundingowych są Kickstarter, Indiegogo czy PolakPotrafi.pl. Platformy te umożliwiają przedsiębiorcom prezentację swojego projektu i pozyskanie środków od osób zainteresowanych jego realizacją.

Dotacje i granty – jakie możliwości oferują?

Dotacje i granty to formy finansowania, w których przedsiębiorstwo otrzymuje środki od instytucji publicznych lub prywatnych na realizację określonego projektu. Dotacje i granty mają wiele zalet, takich jak brak konieczności spłaty, możliwość finansowania innowacyjnych projektów oraz wsparcie ze strony instytucji udzielającej dotacji. Jednakże, pozyskanie dotacji i grantów może być czasochłonne i wymagać spełnienia określonych warunków.

Przykładami instytucji oferujących dotacje i granty dla firm są Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Pożyczki dla firm – na co zwrócić uwagę?

Pożyczki są popularną formą finansowania dla firm, polegającą na tym, że instytucja finansowa udziela przedsiębiorstwu pożyczki, którą firma zobowiązuje się spłacić w określonym terminie wraz z odsetkami. Pożyczki mają wiele zalet, takich jak szybkość uzyskania środków, elastyczność w spłacie oraz możliwość korzystania z dodatkowych usług oferowanych przez banki. Jednakże, pożyczki mają również pewne wady, takie jak konieczność posiadania zdolności kredytowej oraz konieczność spłaty odsetek.

Przykładami instytucji finansowych oferujących pożyczki dla firm są banki komercyjne, kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz instytucje parabankowe. Banki komercyjne są najpopularniejszymi dostawcami pożyczek dla firm, oferując różne rodzaje pożyczek, takie jak pożyczki inwestycyjne, obrotowe czy hipoteczne. Kasy oszczędnościowo-kredytowe są instytucjami finansowymi działającymi na zasadzie wzajemności, które udzielają pożyczek swoim członkom. Natomiast instytucje parabankowe oferują pożyczki dla firm, które nie spełniają wymagań banków komercyjnych.

Podsumowanie i wnioski.

Podsumowując, wybór odpowiednich źródeł finansowania jest kluczowy dla sukcesu przedsiębiorstwa. Kredyt, finansowanie zewnętrzne, leasing, ś rodki własne – każda z tych opcji ma swoje zalety i wady. Kredyt może być korzystny ze względu na niższe koszty finansowania, ale wiąże się z koniecznością spłaty zobowiązań w określonym czasie. Finansowanie zewnętrzne może zapewnić większe środki na rozwój, ale może być trudniejsze do uzyskania i wiązać się z większym ryzykiem. Leasing może być atrakcyjny ze względu na niższe koszty początkowe, ale może być droższy w dłuższej perspektywie czasowej. Środki własne mogą dawać większą niezależność, ale mogą być ograniczone przez dostępne zasoby. Wnioskiem jest, że przedsiębiorstwo powinno dokładnie rozważyć wszystkie dostępne opcje finansowania i dopasować je do swoich potrzeb i możliwości, aby osiągnąć sukces.

Zapraszamy do przeczytania artykułu na temat „Jak pozyskać fundusze na otwarcie firmy?” na stronie https://asf.edu.pl/wyklikaj-swoj-biznes/. Ten artykuł zawiera wiele przydatnych informacji i wskazówek dotyczących sposobów pozyskiwania funduszy na rozpoczęcie własnego biznesu. Dowiedz się, jakie są dostępne opcje finansowania i jak skutecznie ubiegać się o wsparcie finansowe. Nie przegap tej cennej lektury, która pomoże Ci zrealizować swoje przedsięwzięcie!

FAQs

Jakie są sposoby pozyskania funduszy na otwarcie firmy?

Istnieje kilka sposobów pozyskania funduszy na otwarcie firmy, w tym:

 • pożyczki bankowe
 • dotacje z Unii Europejskiej
 • inwestorzy prywatni
 • crowdfunding
 • leasing

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania pożyczki bankowej?

Do uzyskania pożyczki bankowej potrzebne są m.in.:

 • zaświadczenie o niekaralności
 • zaświadczenie o dochodach
 • umowa o pracę lub działalność gospodarcza
 • zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
 • plan biznesowy

Jakie są wymagania, aby otrzymać dotację z Unii Europejskiej?

Wymagania uzależnione są od konkretnego programu dotacyjnego, jednak zazwyczaj wymagane są:

 • posiadanie działalności gospodarczej
 • zarejestrowanie firmy w Polsce
 • posiadanie planu biznesowego
 • udokumentowanie wkładu własnego
 • spełnienie kryteriów określonych w programie dotacyjnym

Jak znaleźć inwestora prywatnego?

Można poszukać inwestora prywatnego poprzez:

 • portale społecznościowe dla przedsiębiorców
 • konferencje i targi dla startupów
 • kontakty z siecią biznesową
 • rekomendacje od innych przedsiębiorców

Czym jest crowdfunding?

Crowdfunding to forma pozyskiwania funduszy na rozwój projektów, w tym biznesowych, poprzez zbieranie środków od wielu osób za pośrednictwem internetu. W zamian za wsparcie, inwestorzy otrzymują np. produkty lub udziały w firmie.

Jakie są zalety leasingu?

Zaletami leasingu są m.in.:

 • możliwość pozyskania środków na zakup sprzętu bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z jego utrzymaniem
 • możliwość wymiany sprzętu na nowszy model bez konieczności ponoszenia kosztów sprzedaży starego sprzętu
 • możliwość odliczenia od podatku VAT od rat leasingowych

Myślisz o własnym biznesie pod gotową marką? Potrzebujesz konsultacji w tym zakresie?

To proste! Zostaw nam swój numer telefonu, oddzwonimy i w ramach bezpłatnej konsultacji sprawdzimy jak możemy Ci pomóc.
Rafał Ruła | Akademia Skutecznej Franczyzy
Rafał Ruła
Web'marketer MI Group
Web'marketer w firmie Multi Ice Group w ramach której tworzy i wdraża strategie marek franczyzowych: Lody Bonano, u Lodziarzy, Crazy Dog oraz BuBu Bubble Tea. Ponad 20 lat doświadczenia w branży marketingowej i webdeveloperskiej. Zaczynał od prostych stron WWW i grafik dla małych brandów, aby docelowo zostać pełnoprawnym specjalistą.

Bądź na bieżąco z praktyczną wiedzą!

Na Twoją skrzynkę będą przychodzić tylko konkretne wiadomości o biznesie franczyzowym. Zero spamu, obiecujemy!

Zapisując się wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności

Akademia Sprawnej Franczyzy to miejsce, gdzie w łatwy i zrozumiały sposób tłumaczymy wszystko, co musisz i co warto wiedzieć o biznesie franczyzowym.

Za Akademią stoi:
Tworzymy dobrze zaopiekowane gastronomiczne marki franczyzowe
Nasze marki franczyzowe:
2024 © Pomysłodawcą oraz właścicielem Akademii Sprawnej Franczyzy jest Multi Ice Group